Uživatelská příručka


Obsah

Úvod

Hlavní panel

Sekvence

Seznam sekvencí

Konzole

Hlasové ovládání

Tip na konec


Úvod

Na začátek je důležité zmínit, že tato aplikace zatím není chytřejší než ty. Je dobré zamyslet se nad každým krokem toho, čeho chceš dosáhnout, abys předešel tomu, že sobě nebo někomu jinému způsobíš víc škody než užitku.

Aplikace je založena na velmi jednoduchém, avšak účinném principu zaznamenávání činnosti na tvém počítači v tebou vybraný okamžik. Tyto záznamy můžeš spouštět, opravovat a kombinovat. Tímto způsobem můžeš sestavit své vlastní roboty pro každou konkrétní situaci.

První, co nový uživatel z aplikace uvidí, je toto uvítací okno:

welcome panel

Zde může buď nový uživatel nebo uživatel čisté instalace vytvořit nový soubor, který slouží v podstatě jako projekt, který je možné sdílet s ostatními, upravovat externími programy atd. V uvítacím okně je tedy k nalezení možnost vytvořit a otevřít soubor. Na pravé straně je seznam naposledy otevřených souborů, který se aktualizuje s každým spuštěním aplikace. Aplikace ukládá soubory ve formátu .db, což je databázový soubor Sqlite3, který lze velmi snadno prohlížet nebo upravovat např. pomocí aplikace SQLiteStudio.


Hlavní panel

main panel

První, co předvedu bude základní fungování grafického rozhraní, které se skládá z hlavního panelu nástrojů a tray ikony na hlavním Windows panelu. Pro start aplikace stačí dvojklikem spustit aplikaci přes zástupce na ploše, nebo pomocí .bat (ať už dvojklikem či přes cmd) v instalačním adresáři. Po startu aplikace se rozhraní vždy zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Pro ukončení aplikace klikni pravým tlačítkem buď na zmíněný core button core button nebo na tray ikonu a zvol "End application." Jak si můžeš všimnout, pravé tlačítko vyvolá kontextové menu, ve kterém nalezneš možnosti otevřít existující soubor nebo vytvořit nový, otevřít uživatelský manuál a ukončit či minimalizovat aplikaci.

Na panelu nyní předvedu fungování core button, tlačítka, které lze využít pro navigaci mezi panely a pro změnu umístění grafického rozhraní na obrazovce.

Pro přemístění stačí na core button kliknout levým tlačítkem myši a táhnout. Během přemísťování si také můžeš všimnout, že pokud se přiblížíš k druhé stráně obrazovky, rozhraní přehodí orientaci.

Pokud na core button klikneš jednou levým tlačítkem myši, grafické rozhraní se minimalizuje pouze do velikosti core buttonu. V takto minimalizovaném režimu lze stále umístění rozhraní přesouvat. Zmenšit uživatelské rozhraní do minimalizovaného režimu je však možné jen z hlavního panelu nástrojů. Při zobrazení jakéhokoliv jiného panelu core button funguje jako návratové tlačítko na hlavní panel nástrojů.

Zcela skrýt rozhraní na obrazovce lze v druhé části uživatelského rozhraní, a to pomocí tray ikony na hlavním Windows panelu. Pokud na ikonu klikneš levým tlačítkem myši, grafické rozhraní zmizí. Po opětovném kliknutí se rozhraní znovu objeví.


Sekvence

sequence panel

Sekvence je v aplikaci pojem pro soubor obsahující záznam tvojí činnosti na počítači.

Spustit nahrávání lze klikem na tlačítko: recording button.

Po spuštění nahrávání se zobrazí tlačítka záznamu činnosti klávesnice a myši, pomocí kterých je možné určovat, v jaký moment má aplikace zaznamenávat činnost příslušného zařízení. Je-li zaznamenávání zařízení aktivní, tlačítko daného zařízení je zbarveno černě.

Nahrávání obou zařízení lze pozastavit opětovným klikem na keyboard recording button nebo mouse recording button. Pokračovat v nahrávání pak lze opět tím samým tlačítkem. Pokud jsou zastavena nahrávání pro obě zařízení, aplikace stále čeká na povel k úplnému ukončení nebo pokračování nahrávání.

Vstup do grafického uživatelského rozhraní aplikace pomocí myši a klávesnice se nezaznamenává.

recording mode

Zaznamenávat u myši lze stisknutí i uvolnění levého a pravého tlačítka a rolování pomocí kolečka. Pomocí klávesnice lze zaznamenat také stisknutí a uvolnění všech kláves a také klávesové zkratky.

Zcela ukončit nahrávání je možné buď přerušením bez uložení kliknutím na tlačítko s křížkem, nebo uložením nahrávky pomocí tlačítka s disketou.

Všechny uložené nahrávky jsou přístupné v seznamu sekvencí, který se rozbalí klikem na šipku.


Panel sekvencí obsahuje ještě tlačítko rozvětvení: branching button. Pomocí tohoto nástroje můžeš vybrat oblast na obrazovce a následně určit, jaká akce nebo dříve nahraná sekvence se provede po ověření, zda vybraná oblast je k nalezení na obrazovce. Tato podmínka se uloží do seznamu sekvencí a její další použití bude totožné s použitím sekvence.

Kliknutím na tlačítko se aktivuje nástroj pro výběr oblasti na obrazovce. Výběr vytvoříš jednoduše kliknutím a tažením levého tlačítka myši. Velikost oblasti lze upravovat pomocí táhel na hranách oblasti. Pro výběr jiné oblasti pouze klikni a táhni myší znovu na onom místě. Pro potvrzení výběru stiskni Enter a pro přerušení Esc. Potvrzení vyvolá okno se dvěma filtrovatelnými seznamy sekvencí.

branching setting

První seznam je určen k výběru sekvence, která se spustí, pokud bylo ověření úspěšné. Mimo nahrané sekvence seznam obsahuje možnost ukončení běžící sekvence a kliknutí levým nebo pravým tlačítkem myši do (středu) vybrané oblasti.

Druhý seznam slouží k výběru alternativy pro případ, že hledání vybrané oblasti na obrazovce nebylo úspěšné. Ve druhém seznamu je navíc jen možnost ukončení běžící sekvence.

Pomocí checkboxu pod druhým seznamem je možné nastavit zda hledat výběr pouze na stejném místě nebo na celé obrazovce.

Pomocí spinboxu lze nastavit procentuální práh přesnosti při ověřování. Aplikace akceptuje hodnotu od 10 % do 100 %. Při přenastavení výchozích 100 % je třeba ověřit výsledek, protože čím nižší hodnota, tím spíše může dojít k chybě.

Uložíš pomocí tlačítka "Done."

Klikem na tlačítko watcher button spustíš nástroj pro sledování obrazovky neboli watcher. Pomocí tohoto nástroje můžeš vybrat oblast na obrazovce a následně určit, jaká akce nebo dříve nahraná sekvence se bude opakovaně spouštět do té doby, dokud je vybraná oblast zobrazena na tvém monitoru ať už na stejném místě nebo kdekoliv na obrazovce.

Nástroj watcher v podstatě funguje velice podobně jako nástroj pro rozvětvení s tím rozdílem, že se akce vykonává opakovaně a nejen jednou. Stejně jako při práci s nástrojem rozvětvení tedy stačí jen kliknout na tlačítko watcher button, vybrat oblast na obrazovce a navolit chování.


Seznam sekvencí

sequence list panel

Seznam sekvencí je panel, ze kterého je možné sekvence spouštět a spravovat. Tento panel se zobrazí kliknutím na tlačítko s ikonou šipky na panelu pro záznam sekvencí.

Pokud už nějakou sekvenci v seznamu máš, ke spuštění ji stačí označit v seznamu a kliknout na tlačítko spuštění, čímž se sekvence následně provede. Tímto spuštěním se sekvence vykonává ve stejné formě, v jaké jsi jí zaznamenal, tudíž se stejnými prodlevami mezi jednotlivými kliky a stisky kláves. Po spuštění sekvence se na panelu objeví jen tlačítka pro pozastavení a přerušení.

running sequence mode

Během chodu spuštěné úlohy se nezkušeným tvůrcům nedoporučuje používat ovládací zařízení, se kterým byl záznam vytvořen, nicméně pokud se na to cítíš a vše si dobře promyslíš, uvidíš, že aplikace dokáže být velmi užitečným pomocníkem ať už při práci nebo zábavě.

Dvojitým stisknutím klávesy Esc pozastavíš běžící sekvenci. Na panelu se pak objeví tlačítka pro přerušení, restart a pokračování.

Suspended running mode

Po přerušení nebo dokončení běhu se na rozhraní automaticky objeví panel seznamu sekvencí.

Sekvence se dají spouštět s vlastní prodlevou. Stačí, když do vstupního pole delay icon vedle tlačítka pro spuštění vepíšeš číselnou hodnotu od 0,001 do 9999, a následně klikneš na tlačítko spuštění sekvence run button. Jednotkou tohoto vstupního pole je sekunda. Při zapisování číselné hodnoty není nutné jednotku dopisovat. Pro zapsání hodnoty s desetinnou čárkou je možné použít i tečku místo čárky.

Sekvence je možné také spouštět v dávkách. Do vstupního pole repeats icon zadáš počet opakování (pouze libovolné celočíselné hodnoty, nelze zadávat hodnoty s desetinnou čárkou) a poté klineš na tlačítko run button pro spuštění. Pokud místo celočíselné hodnoty zadáš do pole "INF" (jako anglické infinity), počet opakování bude nekonečno.

Počet opakování i prodlevu mezi jednotlivými kroky lze změnit i za běhu sekvence.

Nahrané sekvence/položky lze v seznamu přejmenovat. To lze docílit označením položky a kliknutím na tlačítko s ikonou tužky rename button, nebo stisknutím klávesy F2. Přejmenování přerušíš klávesou Esc, a změny naopak potvrdíš pomocí klávesy Enter.

Odstranění sekvence ze seznamu provedeš označením a kliknutím na tlačítko s ikonou křížku delete button, nebo stisknutím klávesy DEL.


Konzole

Konzole je jednořádkové vstupní textové pole, skrze které lze zadávat aplikaci příkazy a je k nalezení pod tlačítkem console button na hlavním panelu nástrojů. V současnosti jsou k dispozici příkazy jen pro spouštění sekvencí a manipulaci se souborovým systémem. Konzole si pamatuje všechny dříve zadané příkazy. V historii příkazů se pohybuješ pomocí kláves šipek nahoru a dolů. Zadaný příkaz potvrdíš pomocí Enter.

Spustit sekvenci lze jen zadáním jména sekvence.

Manipulace se souborovým systémem vyžaduje syntaxi příkazů, ale jen velmi jednoduchou. Není potřeba psát příkazy velkými písmeny, ani používat předložky tak jako v příkladu níže.

Aplikace také obsahuje zkratky pro adresáře ve Windows uživatelské složce C:\Users\..., které jsou jednoduše přístupné pomocí názvu adresáře.
Například pro vytvoření nového souboru hello_world.txt na ploše stačí zadat: create hello_world.txt on desktop
Samozřejmě není nutné využívat pouze zkratky, předchozí příklad je ekvivalentem příkazu: create hello_world.txt on C:\Users\sick-e\Desktop


Hlasové ovládání

Ke spouštění vytvořených sekvencí můžeš využít hlasové zadávání. K využití této komponenty je nutné mít k dispozici mikrofon. Rozpoznávání řeči je aktivní po kliku na ikonu mikrofonu microphone button v hlavním panelu nástrojů.

Je-li naslouchání řeči aktivní, ikona má černou barvu active microphone. Dále pak jen stačí vyslovit jméno tvojí sekvence.

K dosažení nejlepších výsledků je důležité vytvořené sekvence přejmenovávat, a to s vědomím pravidla, že čím složitější název sekvence ponese, tím pravděpodobněji bude rozpoznání řeči neúspěšné.


Tip na konec

Během zaznamenávání sekvence můžeš využít jakoukoliv jinou komponentu (např. spuštění sekvence, zadání příkazu do konzole atd.). Použití se zaznamená a zopakuje se po spuštění stejně jako použití klávesnice a myši.